Rozbehnime
stavebnú sezónu

Ponúkame zemné a búracie práce
Predaj štrku a štrkopiesku, recyklátov, piesku a zeminy

Bemar Service s.r.o.

Váš spoľahlivý partner

Jednou z činností našej spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti krátkodobého a dlhodobého prenájmu stavebných strojov, nákladných vozidiel, stavebných mechanizmov vrátane obsluhy. Pri zmluvnom (opakovanom) prenájme poskytujeme zľavy podľa dohody.

Ďalšou z činností je aj predaj štrku a štrkopiesku, zeminy, piesku a recyklátov.

Predaj materiálov

predaj a dovoz štrku a štrkopiesku, recyklátov, piesku a zeminy

Zabezpečujeme predaj štrkov‚ pieskov, recyklátov a iných substrátov s následnou nákladnou dopravou špeciálnymi vozidlami.

Čítaj viac